Accident rutier: cum este gestionată procedura de despăgubire

Odată semnalat accidentul, în scurt timp intră în acțiune o serie de profesioniști, precum lichidatorul de asigurări și expertul, care se ocupă de unele activități esențiale pentru a ajunge la stingerea daunelor. De fapt  este necesar,  să se verifice dinamica accidentului, si să se determine cu precizie responsabilitățile părților implicate.

Aceasta nu este întotdeauna o sarcină simplă, mai ales în accidentele care implică multe vehicule sau în care nu este clar cum a avut loc coliziunea. Din acest motiv, toate documentele furnizate de părți sunt analizate cu atenție: se audiează orice martor, se studiază procesele-verbale ale poliției, dacă sunt prezente, și se audiează șoferii autovehiculelor implicate în accident.

În același mod, se pot efectua investigații mai aprofundate, analizând cu atenție rapoartele medicale, în prezența rănilor, avariile suferite de mașini și efectuând o inspecție a zonei afectate de accident. Evident că este posibil să grăbiți investigațiile prin furnizarea de informații complete și precise companiei și având grijă să obțina in timp cat mai scurt  detaliile oricăror martori.

Cum se calculează despăgubirile pentru accidente rutiere?

Prin evaluarea efectuată de profesioniști independenți și calificați, aflati în posesia cerințelor legale și înscriși în registrul de categorie, se calculează despăgubirea prejudiciului cauzat de un accident rutier. Cuantificarea prejudiciului se realizează de către expertul în asigurări, care după o serie de verificări și evaluări procedează la calculul cuantumului despăgubirii.

Ulterior, societatea propune persoanei vătămate o ofertă de despăgubire, care o poate accepta, dacă consideră că este cazul, sau o poate renegocia. Care este termenul de despăgubire pentru daune după un accident rutier

Pentru a formula o ofertă, compania de asigurări trebuie să respecte termene precise:

• în termen de 30 de zile în cazul despăgubirii directe
• în termen de 60 de zile pentru compensarea obișnuită
• în termen de 90 de zile în prezenţa leziunilor

Aceste termene limită sunt întrerupte dacă se solicită documentație suplimentară referitoare la accidentul in cauza și se vor relua imediat ce ambele parti au la dispozitie aceasta docuemntatie.  După acceptarea ofertei de despăgubire, societatea de asigurări are la dispoziție 15 zile pentru a plăti decontarea în favoarea părții vătămate.

Despăgubiri pentru pagubele cauzate de un accident rutier survenit în străinătate

În cazul în care accidentul rutier a avut loc în străinătate, într-o țară aderă la Cartea Verde sau aparținând Spațiului Economic European (SEE), este necesar să contactați firma celeilalte părți, sau reprezentantul asigurătorului prezent în Italia. Datele de contact pot fi furnizate de celălalt șofer, în caz contrar trebuie doar să contactați CONSAP (Concesionar Servicii de Asigurări Publice).

Termenele prevăd că societatea de asigurări trebuie să propună o ofertă de despăgubire în termen de 90 de zile, sau să precizeze motivele oricărui refuz. Gestionarea accidentului poate fi efectuată direct în Italia, amintindu-va  să raportați accidentul în termen de 3 zile de la producerea accidentului rutier.

În cazul producerii unui accident într-o țară străină care nu aderă la Cartea Verde, trebuie să contactați compania responsabilă de accident sau Biroul competent. Pentru unele țări precum Elveția sunt în vigoare acorduri specifice, cu posibilitatea de a solicita sprijin de la CONSAP, însă, ca și țările din afara SEE, organismul nu poate interveni în cazul întârzierilor sau lipsei unui răspuns.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *